Matuzalem - molekula života
Matuzalem Výrobky řady Matuzalem

Co jsou to flavonoidy?

Flavonoidy jsou přírodní látky, které se nacházejí v malých množstvích v ovoci, zelenině, v květech, v čaji a jiných potravinách, které denně přijímáme. Klinická a experimentální sledování ukázaly, že flavonoidy mají protizánětlivý, protivirový a antioxidační účinek. Chrání buňky před toxickým působením škodlivých látek z vnějšího prostředí, ale i proti těm, které se tvoří v těle. Obnovují přirozený stav buněk, brzdí degenerativní procesy ochranou proti následkům oxidačního stresu. Neresorbované flavonoidy se vylučují močí a stolicí jako jiné přirozené zbytky potravy.

Čajovník velký MATUZALEM® je flavonoidový komplex rostlinného původu, především katechiny, leukoantocyanidiny, kyanidiny, a obecně 3,5 flavony-diolové deriváty. Tyto komplexy flavonoidů se nacházejí v přípravku ve formě mono až oligomerů, vyskytující se mezi jinými v listech zeleného a černého čaje, eventuelně v jádrech červeného hroznů a prakticky v různých poměrech téměř ve všech rostlinách, hlavně v semínkách plodů. Tyto kmenové molekuly v rostlinách vznikají cestou fotosyntézy a jsou vedlejšími produkty rostlinného metabolismu. V rostlinách jsou přítomny v kapalné formě, jejich funkce spočívá v ochraně rostlinstva proti vnějšímu i vnitřnímu poškození.

Výroba účinné látky vzniká nanotechnologicky patentovaným postupem. Díky nanotechnologii jsou oligomerní formy flavonoidů v přípravku MATUZALEM® přítomné v původním stavu. To znamená, že výsledné molekuly získané specifickým procesem se nevychýlí ze své rovnovážné polohy a jejich elektrický náboj je v rovnováze. Výsledkem toho se po vniknutí do lidského organismu chovají jako přirozená součást organismu, tedy vykonávají svou původní funkci – vytváření "pořádku".

Během užívání MATUZALEM® se dostávají do organismu "molekuly života", které inteligentním způsobem komunikují s buňkami organismu a prioritně upravují rovnovážný stav buněk a významným způsobem zabraňují množení degenerovaných a mutovaných buněk. Díky nízké osmolaritě se volně dostávají přes cytoplazmu buněk a z rovnovážné polohy vychýlené buňky a jejich stavební elementy dostávají do rovnovážného stavu cestou volných elektronů, tedy vrátí zlatou střední cestu, výsledkem čehož je normalizace funkcí buněk a mezibuněčného informačního toku. Díky velmi velkému počtu volných elektronů vyselektují a/nebo naváží v organismu se nacházející volnými radikály disponující škodlivé atomy, části molekul, molekuly. V průběhu vypořádání rovnovážných stavů jsou schopny i odevzdat elektrony. Tedy v případě buněk jsou schopny elektrony nejen odebrat, ale i poskytnout.

Vzhledem k velké množství elektronů a disponující základní vlastnosti patří MATUZALEM® do výběrové kategorie antioxidantů – do kategorie čističů (scavenger), čili nejefektivnější elementy vychytávání volných radikálů. Velkou výhodou přípravku je, že vytváří předpoklady, podle kterých účinek volných radikálů není pro organismus škodlivý.

Antioxidanty obecně hrají v organismu nesmírně důležitou roli. Při současném stresovém způsobu života a u většiny obyvatelstva i nevhodných stravovacích návyků, se enormní zátěž imunitního systému projevuje v nárůstu chorob a obecném zhoršení zdraví. Při dostatečném příjmu dokáží antioxidanty výrazně "odlehčit" imunitní systém tím, že napomáhají organismu zbavovat se toxických látek, které poškozují buňky, tkáně, nervový systém, a pod. Podstatný je i fakt, že nezatížený imunitní systém se pak dokáže lépe vypořádat s různými onemocněními.

Molekuly nacházející se v tomto roztoku již zmíněnými vlastnostmi poskytují významnou ochranu našim buňkám a prokazatelně ochraňují před zmiňovanými degenerativními vlivy.

Na základě pokusů a vyšetření provedených na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě byl měřením prokázán ochranný vliv molekul nacházejících se v roztoku, dále výjimečný antioxidační účinek, který se vyznačuje selektivní kategorií . Jsou schopny ochránit DNA v jádře, zabraňují její degeneraci, a vlivem volných elektronů příznivě ovlivnit elektrický náboj buněk a jejich molekul, tedy navodit rovnovážný stav (viz Inteligentní skupina).

Poměr účinnosti dosud nejsilnějšího antioxidantu vitaminu E k účinné molekule MATUZALEM® je 10,5 násobek účinku vitaminu E (viz Antioxidační potenciál).

Obrovskou výhodou je i to, že jelikož tyto látky jsou produktem konečného rostlinného metabolismu, tak nemají žádné vedlejší účinky a ani se žádné nepředpokládají. V medicíně je látka, která nemá nežádoucí vedlejší účinky ceněna nejvíce. Takovýmto způsobem můžeme získat a vyizolovat preparát, který je běžně dostupný v malém množství v potravě a zároveň se neobávat nežádoucích účinků. Následně užitím vznikají metabolity a běžně pokračuje polymerizace v zažívacím traktu dál. Použitelnost je prakticky univerzální.

Přípravek dostal název na základě dosažených výsledků na pokusných zvířatech. Normální životní cyklus v průběhu pokusů v živém organismu, resp. zúčastněných zvířat obecně nepřesahuje rok. Zvířata, kterým byl podáván roztok MATUZALEM®, se dobře cítili i po 14 měsících a na překvapení vědců se dožili věku 2 let. Prodloužený věk života byl podkladem pro rozhodnutí pojmenovat přípravek MATUZALEM®

Dlouhověkost Matuzaléma, biblicky jednoznačně potvrzená, mohla být způsobena psychickou a fyzickou rovnováhou, panenskou čistotou přírody a ekologicky orientovanou společností. Dnes se v některých seriózních vědeckých kruzích stáří považuje za nemoc, která je geneticky kódována. Tím vzniká předpoklad teorie o nesmrtelnosti, která má však zcela reálný základ. A určitě v ní budou hrát roli energeticky výjimečné molekuly, ke kterým patří i specifické komplexy vybraných flavonoidů, nositelů informací.

Biblický Metuzalém se dožil věku 969 let. Dobré zdraví a dlouhý věk je dostupný každému, američtí vědci potvrdili, že každý člověk má geneticky daných minimálně 120 a více let života. Podle screeningových pokusů by byl MATUZALEM® schopen významně napomoci prodloužení života.

Výživa a náš životní styl hrají důležitou roli v rozvoji tzv. "civilizačních onemocnění". Na základě informací o zdravé a prospěšné životosprávě všichni víme, že onemocnění se mohou vyvíjet dlouhé roky. V důsledku toho zázraky neexistují. Není nad základní pravidlo:

"Zdravá výživa je nejlepší lék, rozumný a přiměřený životní styl je nenahraditelný."

Naše chování a svobodný výběr každého je jedinečný, proto doporučujeme především řídit se těmito zásadami, protože ty se nahradit nedají žádným lékem, podpůrným přípravkem nebo i zázrakem. Záleží to jen na nás a proto od srdce radíme, všem si své zdraví hlídat v každém období a přijímat denní radosti i starosti bez stresu, s láskou, bez ohledu jaké jsou. Pokud máte problémy, vhodnou životosprávou kombinovanou s přijímáním flavonoidových komplexu MATUZALEM® si můžete vždy napomoci zvýšit kvalitu svého života.